Haberler
İstikbal Eğitim Kurumları

Yeni Dönem Kayıt Çalışmalarımıza Vira Bismillah   131

İSTİKBAL EĞİTİM KURUMLARI

Özel İstikbal Anaokulu   : Yaka Mh. Yaka Cd. No:148 Meram/Konya Tel: 332-3251155 / 507-4585577

Minik İstikballer Kreşi     : Aşkan Mh. Yaka Cd. No:69 Meram/Konya Tel: 332-3244401 / 533-4212240

 İstikbal Çocuk Kulübü    : Alavardı Mh. Yaka Cd. No:82 Meram/Konya Tel: 332-3234644 / 533-4212240

Web                                      : www.istikbalegitim.com / www.minikistikballer.com 

Facebook                             : www.facebook.com/Minikistikballer  / www.facebook.com/istikbalegitimkurumlari

                                              : www.facebook.com/ozelistikbalanaokulu/ https://www.facebook.com/istikbalcocukulubu/

E-mail                                   : minikistikballer@gmail.com / ozelistikbalanaokulu@gmail.com

                                              : istikbalegitimkurumlari@gmail.com

 

Özel İstikbal Anaokulu & Minik İstikballer Kreşi (2-6 yaş)

Okul Öncesi Eğitimlerimiz

Okul öncesi eğitimlerimiz ile çocuklarımızı okula ve hayata hazırlarız. Eğitime istekli olmasını sağlayıp, okul başarısını destekleyecek temel eğitimlerin en iyi şekilde verilmesini hedefliyoruz. Öğrencilerimizin aldıkları temel okul öncesi eğitimler ile ilkokula avantajlı başlamasını önemsiyoruz.

11 yıllık tecrübemizle kendimize özgü eğitim planlarında Milli Eğitimim temel okul öncesi kazanımlarının yanında Montessori, Reggio, High Scope, Waldorf gibi yabancı kaynaklı farklı planlardan alıntılar yapıp, scamper teknikleri ile çocuklarımızın algılarının açılmasını sağlamak eğitimimizin ilk adımlarındandır. Bilhassa yabancı kaynaklı sistemlerden alıntı yaparken kendi kültürümüze ve eğitim sistemimize uygun olan yönlerini kendi programımızla sentezliyoruz. Merak eden, araştıran, düşünen, uygulayan, akleden bireyler olmasının yanı sıra verdiğimiz eğitimler ile özgüven ve başarı duygusunu kazandırarak, öğrencilerimizin sınıfta ve hayatta aktif olabilmesi eğitim anlayışımızın öncelikleridir.

Temel Dini EğitimleriGörüntünün olası içeriÄ?i: yazımiz

Çocuklarımızın Elif-ba eğitimleri ile öğrenme kapasiteleri gelişmekte, 1. Alfabeyi öğrenen bir öğrenci, ilkokula başladığında 2. Alfabeyi daha kolay öğrenmektedir. İlkokula başladığında yazma yönü itibariyle sıkıntı yaşamaması için yazma çalışmaları yapılmamaktadır.

Çocuklarımız okul öncesi yaş grupları nedeniyle ancak somut kavramları öğrenebilirler. Anlamada ve anlamlandırmada zorlanacakları kavramlar kesinlikle öğretilmez. Yaş grubu itibariyle çocuklarımız duaları, sureleri, esma-ül hüsna ve hadisleri çok kolay bir şekilde ezberleyebilmektedirler. Ancak esas hedefimiz çocuklarımızın ezberlediklerini, içselleştirebilmeleridir. Mesela Cennet annelerin ayakları altındadır hadis-i şerifini çocuklarımız soyut anlamı itibariyle anlamayabilirler. Biz Allah sevgisi ve Peygamber sevgisi dahilinde anne-baba sevgisini çocuklarımıza benimsetmeye çalışırız.

Ahlak ve Karakter Eğitimlerimiz

Günlük adap dualarımız ile çocuklarımızın günlük hayatının içerisine uyurken, kalkarken, arabaya binerken yani hayatının her alanında dua edebilme alışkanlığı kazandırıyoruz.

Çocuklarımızın temel dini eğitimlerini, Peygamber Efendimizin çocuklara olan naif yaklaşımını ilke edinip ve fıtrat pedagojisiyle harmanlayarak, okul öncesi eğitim anlayışıyla veriyoruz. Önceliğimiz çocukların Kur’an sevgisini kazanmasıdır. Bu branşta yeterli altyapısı ve isteği olmayan çocuklarımızı asla zorlamıyoruz.

Çocuklarımızın ahlak ve karakter eğitimlerinde, gömleğin yanlış iliklenmesinin sonuçlarının ağır olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yüzden tüm gayretlerimiz ahlaklı ve inançlı bir nesil yetiştirmek içindir.

Erken yaşlarda, iyilik yapmayı, cömert olmayı, adil olmak gibi temel değerlerimizi, erdemlerimizi öğretmemiz çocuklarımızı güzel ahlak sahibi, sağlam karakterli bir insan yapacaktır.

Öğrencilerimize ahlak ve karakter eğitimlerinde bilhassa Allah sevgisi ve Peygamber sevgisi ile yoğurmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı karşılık beklemeden iyilik yapabilmesinin, paylaşabilmesinin, büyüklerine saygılı olabilmesinin temelinde bu sevgiler yatmaktadır. Annesini, babasını, akrabalarını, vatanını, milletini, ümmetini seven, sorumluluklarını bilen, erdemlerini, edeplerini kuşanan bir nesil yetiştirmek istikbalimiz için elzemdir düşüncesiyle hareket ediyoruz.

Farkındalık Eğitimleri

Çocuklarımızı hayata hazırlarken tam donanımlı, yenilikçi, çağa yön veren bir lider olabilmeleri için eğitim yelpazemizi tüm detaylarıyla planlıyoruz.

 Ek farkındalık eğitimlerimizde İngilizce, STEAM, Mental Aritmetik, Robot Tasarım, Satranç, Akıl ve Zeka Oyunları, Dikkat ve Hafıza Felişimi eğitimleriyle hayata çok yönlü hazırlıyoruz.

İngilizce Derslerimizde gramer eğitimi yerine çocukların sıkılmadan, oyunlarla, kartlarla, şarkılarla, etkinliklerle kısaca okul öncesi eğitim anlayışına uygun dil öğretiyoruz. Öncelikli hedefimiz çocuklarımızın kelime haznesini oluşturmaktır. Gruplara göre değişmekle birlikte, 5-6 yaş gruplarımızda çocuklarımızla 350-400 kelime aralığına kadar öğrenerek, çoklu dil zeka gelişimine destek veriyoruz.

Yaş gruplarına göre değişmekle birlikte sayıları, renkleri, şekilleri, hayvanları, eşyaları, selamlaşmayı, tanışmayı, günlük hayatı ve temel kalıpları öğrenebiliyorlar. Sadece ezberle değil, gündelik hayatta kullanabilecek şekilde dillerine yerleştiriyorlar. Çocuklarımız verdiğimiz temel İngilizce eğitimi ile okula avantajlı başlayarak yabancı dile karşı önyargısını yıkmış, temel eğitimini sağlam aldığı için başarılı olmaktadır.

STEAM eğitimleri, dünya genelinde ilk olarak STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) olarak tanınan ve birçok ülkede hayata geçirilen eğitimi destekleyen programdır.

Zihinsel aktivasyonu ve üretim becerileri artan meraklı birey STEM  yaklaşımı ile denemeye, sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya yönelmektedir. Bu sayede üretim, Ar-Ge, inovasyon, teknik altyapı sahibi olmaları çağın bir gereğidir. Her hafta bir proje ile devam eden STEM eğitimi sayesinde çocukların gizli yeteneklerini keşfediyor ve buna uygun yönlendirme yapıyoruz.

STEM bir eğitim programından çok, çocuğun kendini keşfetmesini destekleyen bir programdır, bu nedenle erken yaşlarda STEAM eğitimine başlanılmasının, çocuklarımızın gelişimi ve kendine güveni için olumlu bir adım olacağını söyleyebiliriz.

Mental Aritmetik eğitimleri doğru bir şekilde planlayarak dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerini geliştirmenin yanı sıra çocuklarımızın sayıları sevmesini sağlayarak matematiğe karşı önyargılarını yıkıyoruz. Sağ ve sol beyni aktif kullanabilmelerini sağlayıp, hem sosyal hem de analitik beceriler kazandırıyoruz.

Robot Tasarım & Kodlama eğitimlerimiz ile çocuklarımızın hayal dünyasının desteklenmesi, tasarım yapabilmeyi, üretebilmeyi, başarı duygunun gelişimini hedefliyoruz. Kurumumuz yeni eğitim metotlarını takip ederek, çağı yakalamayı hedeflemektedir.

Akıl ve Zeka Oyunları ve Satranç eğitiminde çocuklarımızı teknolojiden uzak tutmak için bir alternatif üretmeyi, diğer taraftan strateji kurmayı, dikkat, konsantrasyon, odaklanma problemlerini ve içe dönüklük problemlerini azaltmada başarı sağlamaktayız.

Dikkat ve Hafıza Teknikleri sayesinde yeni dönem çocuklarda sıklıkla görülen dikkat eksikliği probleminin giderilmesi, yeni öğrenme tekniklerinin kazandırılması esas hedef olmaktadır.

Sosyal ve Sportif Faaliyetler

En önemli kısımlarımızdan olan Sosyal Faaliyetler ile çocuklarımızın sosyalleşmesini, arkadaşlarıyla kaynaşmasını, çevreyi tanımasını, yeni öğrenme alanları edinmesini, dört duvar arasına sıkışıp kalmamasını, eğlenmesini, okula severek gelip gitmesini sağlıyoruz.

İsteğe bağlı sportif faaliyetlerden jimnastik ile spor çalışmalarının yapılarak psikomotor gelişimleri, özgüven kazanımları üst düzeyde desteklenmektedir. Yüzme sporu ile hem Peygamber Efendimizin tavsiyesini, hem de vücudumuzu en çok çalıştıran sporlardan birisi olan yüzmeyi öğrenmeyi, su korkusunu yenerek, başarı duygusunu kazanmayı, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

 

Özel İstikbal Çocuk Kulübü

Kaliteli, iddialı, manevi değerlere duyarlı eğitim politikamız çerçevesinde amacımız; Milli kültürümüzü ve manevi değerlerimizi çocuklarımıza aktarırken modern eğitim tekniklerini de kullanmaktır. Bunu yaparken öğretmenlerimiz sınıf içerisinde, gerektiğinde yön veren, gerektiğinde bir oyun arkadaşı gibi öğrencimize rehberlik etmektedir.

Öğrencilerimizi sağlıklı, düşüGörüntünün olası içeriÄ?i: yazınen, sorgulayan, üreten, bağımsız hareket edebilen, duygularını ifade edebilen, paylaşmayı bilen, araştırmayı seven, sorumluluk alan, kendi ihtiyaçlarının farkında olan bireyler olarak topluma kazandırabilmeyi hedefler.

Çocuklarımızı; öğrenmeye karşı istek ve merakını uyandırmaya, öğrenmenin sorumluluğunu taşımaya, problem çözme becerisinin gelişimine, iletişim kurmaya, sırasını beklemeye, işbirliği yapmaya, grup içinde beraber hareket etmeye, kendi hakkını korurken başkalarının özgürlüğünü zedelememeye, uzlaşmaya, sevmeye, saygı duymaya, fedakârlığa, yardımlaşmaya, paylaşmaya yönlendiriyoruz.

Çocuk Kulübümüzde;

Çalışan ailelerimizin öğrencilerinin yanısıra, desteğe ve gelişime ihtiyacı olduğu düşünülen öğrencilerimizi eğitime adapte edip, geleceğe hazırlıyoruz.

 • 7-12 yaş grubu tüm İlkokul (1. 2. 3. 4. Sınıflar), Ortaokul (5. 6. Sınıflar) öğrencilerine,
 • Hafta içi ve hafta sonu gruplarında,
 • Okul sonrası veya öncesinde ödev yaptırma,
 • Sınav dönemlerinde sınava hazırlama,
 • Grup ve bireysel ders desteği (Matematik, İngilizce, Türkçe),
 • 1. ve 2. Sınıfta psikomotor gelişimi nedeniyle zorlanan öğrencilere okuma-yazma çalışmaları,
 • Dikkat, konsantrasyon, odaklanma problemlerine  (Dikkat Hafıza Eğitimleri, Mandala, Akıl ve Zeka Oyunları).
 • Temel Dini Eğitimlerimizde Kur’an eğitimleri, Dualar, Sureler, Hadisler öğreniyoruz,
 • Şahsiyet ve karakter gelişimleri ile ahlaklı, inançlı ve başarılı bir nesil yetiştirmek erdemlerimizi, edeplerimizi, değerlerimizi benimsetiyoruz.

Ayrıca;

 • Eğitim Koçluğu Çalışmaları (Özgüven kazanımı, kendini ifade etme, başarı duygusu),
 • Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemek için Stem Eğitimleri, Kitap Okuma Etkinlikleri, Şiir & Masal Anlatıcılığı, Drama, Mandala, Mangala, Origami çalışmaları,
 • İsteğe bağlı atölye çalışmaları (Hızlı Okuma, Robot Tasarım, Robotik Kodlama, Arduino Eğitimleri, Mental Aritmetik, Satranç,)
 • Bakıcıya gerek kalmadan servis ve yemek desteği ile çocuklarımıza ev ortamında öğrencilerimizi istikbale hazırlıyoruz.

Hafta sonu gruplarımızda (sabah 9.00 -  akşam 16.00)

Öğrencimizin temel dersleri (Türkçe, Matematik, İngilizce)

Dikkat, Konsantrasyon, Odaklanma çalışmaları,

1. ve 2. Sınıflar için Okuma - Yazma çalışması,

Temel dini eğitim, ahlak ve karakter çalışmalarının yanısıra isteğe bağlı Hızlı Okuma, Robotik Kodlama atölyesin seçebiliyor.


İstikbal Çocuk Kulubü Atölyeleri

 

FotoÄ?raf açıklaması yok.

Çocuklarımıza yönelik hazırladığımız atölyeler ile onların eğitim hayatına önemli katkıda bulunup, geleceklerine yön vermeye çalışıyoruz.

Anlayarak Hızlı Okuma Atölyesi

Kitap okuma sevgisini kazanmak, Derslerde başarılı olabilmek, Sınavlarda zaman kazanmak, Literatürü hızlı taramak için Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimleri ile büyük avantajlar elde edeceksiniz.

8 haftalık kursumuzda, öğrencilerimiz aldıkları eğitimin neticesinde yaş gruplarına göre %300 ila %1500 okuma hızları artış gösterecektir. Bilhassa 9-13 yaş gruplarlarında çocuklar düzenli egzersizlerini yapmaları halinde 1 saniyede, 1 sayfa okuyabilmektedirler.

Öğrencilerin, anlayarak hızlı okuma eğitiminin içerisinde bulunan dikkat egzersizleri ile öğrencilerin dikkati gelişmekte, konsantrasyon ve odaklanmaları neticesinde okul ve sınav başarısı artmaktadır.

Çocuklarımızın geleceğinde büyük avantaj sağlayacak böyle bir eğitimi aldırmak istemez misiniz?

Gruplar: İlkokul (3. - 4. Sınıf), Ortaokul, Lise, Üniversite ve Yetişkin Gruplarımız vardır.
Eğitim Zamanı: Talep doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu grupları açılacaktır.
Süre: 1. Kur 8 Hafta (Haftalık ders saati 2 ders), 2. Kur 8 Hafta (Haftalık ders saati 2 ders), 3. Kur 8 Hafta (Haftalık ders saati 2 ders), 4. Kur 8 Hafta (Haftalık ders saati 2 ders) 

Robot Tasarım, Robotik Kodlama, Ardunio (Elektronik Devre Tasarım) Atölyeleri

Okul öncesi grubundan, ortaokul çocuklarına kadar, seviyelerine özel hazırlanmış “Eğlenirken öğrenme” ilkesine göre hazırlanan eğitimler ile çocuklar, sevimli robotları tasarlayacak, inşa edecek ve hareketlendirecek. Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken, elektronik dünyasının dili “kodlama yapmayı” öğrenecekler.

Değişik eğlenceli oyunlarla ve materyallerle yapılan çalışmalar sonucunda çocukların mühendislik algıları oluşacak ve gelişecektir. Çocukların zeka gelişimine destek olacak bu eğitim aynı zamanda onların yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına da katkı sağlayacaktır. Elde edilecek kazanımlar;

 • Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,
 • Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma
 • Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,
 • Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,
 • Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,
 • Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,
 • Akıl yürütme becerisinin gelişmesi
 • Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma
 • Problem çözme yeteneğini geliştirme

Eğitim Zamanı : Talep doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu grupları açılacaktır.

Süresi: 1. Kur 8 Hafta (Haftalık ders saati 2 ders), 2. Kur 8 Hafta (Haftalık ders saati 2 ders), 3. Kur 8 Hafta (Haftalık ders saati 2 ders)

Not: Öğrenci seviyesine ve talebine göre Robot Tasarım, Robotik Kodlama ve Arduino eğitimlerine katılabilecektir. Detaylı bilgi için: http://istikbalegitim.com/Haberler/Robotik-Kodlama-Nedir/180

Copyright 2016 İstikbal Eğitim Kurumları
Tasarım ve Yazılım icraathane