2008 yılında, istikbalimiz için sloganıyla, inançlı, ahlaklı, sağlam karakterli bir nesil yetiştirmek için yola çıktık.

İstikbal Eğitim Kurumları olarak yola çıkarken;

Araştıran, inceleyen, üreten, sorgulayan, ezber bozan, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, analiz yapabilen uygulama ve proje çalışmalarına önem veren, maddi kanadının yanı sıra, manevi kanadı da destekleyen bir eğitim kurumu olmayı hedefledik.

Var olan bütün güzellikleri görüp, onların içindeki alemleri keşfedebilen tarihini bilip, ondan aldığı ruhla vatan, millet ve bayrak sevgisini özümseyerek geleceğe yön verebilen sosyal ortamlarda var olabilen çevresiyle ve arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurabilen, insanlara ve düşüncelerine saygılı, kendisine güvenen ve güvenilen, kendisini ifade edebilen, hayatın her anından zevk alabilen her türlü zorluğa göğüs gerip, çözüm üretebilen, çözümleri uygulamaya koyabilen bireyler yetiştirelim.

Bu bilinçle, kuzucukların özellikle eğitimin ilk yıllarında, henüz tam bir biçim almamış olan zihinlerine aktarılacak bilgilerin ve örnek alacağı kişilerin özenle seçilmesi, deneyimli, ekip bilinci yerleşik ve dinamik bir kadro ile hizmet verilmesi önceliğimizdir.

Bu anlayışımızı temelden başlayarak inşa etmek için okul öncesi eğitim kurumlarımız olan Minik İstikballer, Tıfıl Kreş, İstikbal Anaokulu ve sonrasında İstikbal Çocuk Kulübünü kurduk.