Okunma Sayısı : 243

Aile Danışmanı Kimdir?

Aile Danışmanı, toplumun en küçük birimi olan aileyi, aile içerisindeki bireyleri baz alarak ortaya çıkabilecek, zihinsel ve duygusal sorunlarına destek vererek, bu sorunların çözümünde onlara rehberlik ederek, danışmanlık hizmeti verir. Aile Danışmanı, her ailenin, her bireyin farklı, biricik ve kendine özgü olması sebebiyle, problemin çözümünde psikolojik destek, psikoterapi ile hareket eder.

Aile danışmanı, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik, sosyal hizmet ve çocuk gelişimi alanlarından mezun, aile danışmanlığı sertifikası almış, hizmet etmek istediği alanlara istinaden psikoterapi eğitimleri almış kişilerdir.

Aile Danışmanlığının Amacı Nedir?

Aile danışmanlığının en temel görevlerinden bir tanesi, aile yapısının bütünlüğünü koruyabilmektir. Ailenin içerisinde sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması, tarafların huzurlu ve mutlu olabilmesi adına danışana eşlere psikolojik destek verecektir.

Evlenme oranlarının düşmesi, boşanma oranlarının yükselmesi ile birlikte aile yapısının korunması günümüzde daha çok önem arzetmektedir. Aile bütünlüğünün sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda, bu sürecin sağlıklı işlemesi yanısıra çocukların boşanma sürecinde en asgari seviyede etkilenmesini sağlamakta önemlidir.

Aile danışmanı, evlilik öncesinde de eş adaylarının birbirini daha iyi tanıması, evliliğin getirdiği yükümlülüklerin daha iyi anlaşılmasına, evlilik müessesinin kuruluş aşamasında zedelenmemesine rehberlik etmektir.

Aile anlaşmazlıkları bazen karı koca arasında, bazen ise ebeveynler ile çocuklar arasında olabilmektedir. Özellikle çocukların büyümesi ile aile içinde dengeler değişmekte, anne babalar ve çocuklar arasında soğukluklar veya tartışmalar yaşanabilmektedir.

Aile danışmanı, evliliğin mahsulü olan çocukların gelişim süreçlerinde ailenin çocuk eğitiminde karşılaşılan sorunlar, çocukların yaşadıkları travmaları çözmede, okul süreçlerinin doğru yöneltilmesi ve ergenlik seviyesinde yaşanan problemlerde aile ve çocukla yapılacak görüşmelerde, terapi ve rehberlik hizmeti yapar.

Aile bireylerinden birinin kumar, alkol veya uyuşturucu bağımlısı olması, aileyi yıpratan bir süreçtir ve diğer fertlerin de olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. İflaslar, büyük kayıplar veya kazalar da aile dinamiklerini etkilemektedir. Aile içindeki mutsuzluklar, bireylerin iş, okul ve sosyal hayatına da büyük oranda yansımaktadır. Aile sisteminin, tekrar düzene girmesi için aile danışmanı ailenin tüm bireyleri ile bireysel veya grup halinde görüşmeler yaparak problemin çözüm yollarını aileye gösterir.

Evlilik öncesi danışmanlığı, evlilik danışmanlığı, yetişkin (birey) danışmanlığı, ilişki danışmanlığı, çocuk (0-6, 7-13 yaş) danışmanlığı, ergen danışmanlığı alanlarında hizmet verir.

Aile Danışmanına Hangi Durumlarda Başvurulabilir?

Özellikle aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Aile ve çift terapisinin çok geniş ve yaygın bir kullanım alanı vardır.

Yetişkinlerin başvurabileceği alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Aile içi veya partnerler arası çatışma

Evlilik ve iletişim problemleri

Cinsel sorunlar, cinsel terapi

Evlilik öncesi danışmanlık

Boşanmaya karar verme

Boşanma sonrası sıkıntılar

Eşler veya partnerler arası yüksek beklentiler

Eşlerin veya partnerlerin birbirini suçlaması

Evlilikte aldatma, aldatılma

Evlilikte şiddet eğilimi

İlişki içinde hissedilen mutsuzluk

İlişkiyle ilgili kaygılar, şüpheler

Anlaşılmıyor hissetme

Eşine yetememe hissi

Evlilikte aşırı kıskançlık

Gelin-kayınvalide ilişkileri

Anksiyete, depresyon

Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)

Duygusal istismar, ihmal ve şiddet (Sözel, fiziksel, cinsel)

Alkol ve madde kullanımı

Kronik fiziksel rahatsızlıklarla

Yas, kayıp ve travmalar

Kendine zarar verici davranış

Göç eden ailelere destek

İş stresi, ekonomik problemler

 

Çocuk ve ergenler için başvurulabilecek alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Çocuk yetiştirme modeli

Çocuk ve ergen ruh sağlığı

Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri

Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri

Travma sonrası çocuklara, gençlere

Duygusal ve davranışsal sorunlar

Ağlama nöbetleri

Uyku problemleri/ Uyku alışkanlığı

Tuvalet eğitimi /Alt ıslatma (Enürezis)

Parmak emme

Korkular- kaygılar

Yalan söyleme

Tikler - takıntılar

Saldırganlık- vurma davranışı

Okul korkusu/ fobisi

Çalma davranışı

İçe kapanma- utangaçlık

Geç konuşma 

Kardeş kıskançlığı

Boşanma döneminde çocuk danışmanlığı

Beslenme ve yeme problemi

İştahsızlık ve yemek yememe

Çocukluk çağı depresyonu başlangıcı

Gelişim problemleri

Yaygın gelişimsel bozukluk 

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)

Aile Danışmanın Nasıl Destek Verir?

Aile danışmanının öncelikli görevi, ailenin problem gördüğü konuları tartışmak, incelemek ve çözüm için bireysel veya grup halinde aile ile bir araya gelmektir. Aile danışmanının diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Terapi oturumlarında hangi konuların ele alınacağını belirlemek için aile üyeleriyle konuşmak,
 • Test, görüşme ve gözlem yolu ile aile üyeleri hakkında bilgi toplamak,
 • Psikoterapi teknikleri kullanarak aile veya bireyin problemin çözümlemek,
 • Boşanma, ayrılık, çocuk yetiştirme süreçlerinde rehberlik yapmak,
 • Ev yönetimi ve finansal zorluklar gibi konularda danışanları bilgilendirmek,
 • Danışanları ilaç, psikiyatri ve adli yardım gerektiren durumlarda ilgili uzmana yönlendirmek,
 • Aile bireylerini, sorunları yapıcı bir şekilde ele almak için, beceri ve stratejiler geliştirmeye teşvik etmek,
 • Faaliyet, ilerleme notları, değerlendirme ve önerileri içeren dosyaları saklamak,
 • Bireysel vakaları analiz etmek ve danışmanlık hizmetlerini koordine etmek için diğer danışman ve uzmanlarla görüşmek,
 • Çocukların gözaltına alınması veya tutuklanması vakalarında, mahkemelere tavsiyelerde bulunmak üzere; doktor, okul, sosyal hizmet uzmanları, çocuk danışmanları ve kolluk görevlileriyle iletişime geçmek,
 • Madde bağımlılığı programlarına katılanlara destek vermek,
 • Mahkumlara aile danışmanlığı ve tedavi hizmetleri sunmak,
 • Mahkeme tarafından boşanma ve velayet davalarına karar vermede kullanılmak üzere ebeveynlerin ve çocukların değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde mahkemede ifade vermek.

 

Yorumlar Yeni Yorum Ekle