Okunma Sayısı : 151

Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisti, aile üyeleri arasında yaşanan problemleri, ailenin bireyleri ile değil ailenin tümü değerlendirilerek, problemleri bütüncül bir yaklaşım ve sistem içerisinde çözüme ulaştırmayı sağlar. Aile üyelerinin birbirleriyle iletişimlerine, olaylara bakış açılarına, birbirleriyle çatışmalarına ve çözüm adına nasıl hareket ettiklerini anlayarak destek olmaya çalışılır. Aile terapistleri problemin çözümü için ailenin tüm bireyleri veya bir kısmı ile çalışılabilir. Bazen de problemi çözülmemek için yalnızca bir kişi ile süreci götürebilirler. Aile yapısının korunması ve ailenin huzurunu sağlamak için kullanılacak metodu ve görüşülecek aile üyesi veya üyelerinin tespit edilmesine aile terapisti karar verir.

Aile terapisinin amaçları arasında; aile üyeleri arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, ailede süregelen sağlıksız ilişki döngülerini anlamak ve bunları kırmak, ailenin kaynaklarını fark ederek güçlenmesini sağlamak, ailedeki çatışmalı durumları belirleyerek sorun çözme becerilerini arttırmak olduğu söylenebilir.

Stresli bir aile ortamı taraflar üzerinde oldukça olumsuz etkiler bırakır. Eşler arasında acı, endişe, yüksek düzeyde gerilim ve depresyon gibi problemlere yol açar. Eğer devam ederse fiziksel sağlığa da olumsuz etkisinin olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Ailede bulunan diğer bireylere de etkisi de derindir, özellikle de çatışma büyük olduğunda. Yoğun çatışmalı evliliklerde büyüyen çocukların, diğer çocuklardan daha fazla probleme sahip oldukları görülmüştür.

Çocuklara ait sorunların tedavisinde de aile ve evlilik terapilerinden faydalanmak gerekebilir. Aile içinde eşler arasındaki huzursuzluk ve gerginlikler çocukları doğrudan etkiler. Bu nedenle çocuklardaki psikolojik veya psikiyatrik bir problemi tedavi edebilmek için anne-babanın evliliğindeki sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Araştırmalar anne-baba arasındaki çatışmaya maruz kalan çocuklarda davranış problemleri ve duygusal sorunların daha fazla olduğunu gösteriyor. Ailede yaşanan uyum ve uyumsuzluklar çocukların sadece iç yaşantısına değil onların sosyal ilişkilerine de etki eder. Çocuklar iletişim kurma ve problem çözmede anne-babayı örnek alırlar. Bu nedenle çocukları sağlıklı kılmak için evliliği sağlıklı kılmak gerekmektedir. Çocuğun problemi anne-babanın evlilik ilişkisinden bağımsız gelişen bir sorun olsa bile tedavi sürecinde ebeveynin birlikte hareket etmesi gereklidir ve bu da iyi bir ilişki ve işbirliğini gerektirir, bu noktada aile veya evlilik terapisi fayda sağlar.

Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik müessesi hemen düzene oturmaz.  İki farklı kişiliğin bir araya gelme sürecinde bazı problemler yaşanabilir. Evlilik; kendini anlamak, eşini anlamak, tartışmayı bilmek, problem çözmek ve farklılıkları kabul edebilmek gibi bazı beceriler gerektirir. Bazen yetiştiğimiz ailedeki etkili olmayan, olumsuz davranış kalıpları ilişkiye taşınabilir, kimi zaman da yaşamın normal güçlükleri mutlu bir evlilik sürdürmeyi zorlaştırabilir.

Evlilik terapisinde yapılan bir anlamda iletişim kurmayı, dinlemeyi, anlamayı öğrenmektir. Evlilik terapisi, çok fazla incinmeden, incitmeden nasıl problem çözülebileceğini öğrenme gibi becerileri oluşturmaya, ilişkiyi yeniden kurmaya yardım eder. Evlilik terapisinde, eşlerin birbirini önce insan, sonra eş olarak görmeyi öğrenmeleri hedeflenir. Karşısındakinin kişilik özelliklerini anlama ve uzlaştırılabilecek farklılıkları uzlaştırabilmeyi, uzlaştırılamayacak yanlarını ise kabul edebilmeyi öğrenmeleri sağlanmaya çalışılır.

Evlilik problemleri için etkili tedavi yöntemleri vardır. İlişkileri üzerinde çalışmaya karar verip yeterli çaba gösterildiği takdirde çiftler evliliklerini yeniden tatminkâr hale getirebilir. Terapi süreci zor sorunlarla mücadele ederken bile eşlerin ilerleme rotası içinde olmalarını sağlar ve ilişkinin çıkmaza girmesini engeller.

Aile ve Evlilik Terapisi Çalışma Alanları

 • Evlilikte İletişim Çatışmaları
 • Evlilik Problemleri
 • Evlilikte Kişilik Çatışmaları
 • Eşler arası Uyum Sorunu
 • Evlilikte Cinsel İlişki Problemleri
 • Evlilikte Aşırı Kıskançlık
 • Evlilikte İlgisizlik/Duygusal Yoksunluk
 • Aile İçi Çatışmalar
 • Aile İçinde Öfke Patlamaları,
 • Ailede Sözlü veya Fiziksel Şiddet
 • Ailede Ebeveynlik Konuları
 • Ailede Ekonomik Problemler
 • Ailede Alkol - Madde – Kumar Bağımlılığı
 • Eşlerin Ailelerinin Evliliğe Olumsuz Müdahaleleri,
 • Ailede Sadakatsizlik
 • Aldatma - Aldatılma Güven Sorunları
 • Anne - Baba Olmaya Hazırlık
 • Anne - Baba İlişki ve İletişim Problemleri
 • Anne - Baba ile Çocuk İlişkileri
 • Ebeveynlik Becerileri
 • Aile Yaşamındaki Önemli Değişikliklere Bağlı Sorunlar, (Bebek sahibi olma, taşınma, çocukların geleceğine yönelik karar alma, v.b.)
 • Duygusal, Cinsel, Fiziksel İhmal ve İstismar Durumları,
 • Boşanma, Ayrılık Süreçleri
 • Boşanma ve Çocuk
 • Boşanma Sonrası Danışmanlık
 • İkinci Evlilik Problemleri

Aile ve Evlilik Terapisi Nasıl Uygulanır?

Aile, evlilik ve çift terapisinin birçok türleri vardır. Bazıları beceri ve pratiği arttırır. Bazıları geçmişe daha çok yönelir ve işlerin nasıl bu hale geldiğine bakar. Bir kısmı da ikisini birleştirir. Terapilerde, çiftlerin terapiye başvurma nedenleri ne olursa olsun, öncelikle ilişkileri tüm yönleriyle bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, birlikte ve ayrı görüşmeler yapılarak her iki taraftan da sorunu ve sorunun tarihçesini kendi gördüğü açıdan tanımlaması istenir. Her birinin çözüm konusundaki önerileri dinlenir, düşünceleri alınır ve terapiden beklentileri belirlenir. Bu süreçte, eşlerin kişilik özelliklerinin evliliğe yansımasını anlamak için her ikisine de psikometrik testler ve ilişkideki sorunların türünü ve şiddetini belirlemeye yarayan bazı ölçekler uygulanır. Birleşik seanslarda eşlerin birbiriyle iletişim tarzı ve aralarında nasıl bir etkileşim olduğu gözlenir, birbirlerine söylediklerinin aynı anlamlarda işitilip işitilmediğine bakılır.

Terapi süresince ilişkide değişimi sağlamak amacıyla terapist tarafından bir seanstan diğerine gelene kadar uygulanacak bazı ev ödevleri verilebilir. Bu ödevlerin uygulanmasının birkaç faydası vardır. Bir yandan eşler yaşadıkları sorunların denetlenebileceğini görmüş olurlar. Diğer bir faydası da çözümlerin ve asıl kalıcı değişimlerin kendileri dışından gelmediğini, terapi/terapist tarafından uygulanan yöntemlerle ilgili değil de aslında kendi davranışlarında yaptıkları değişikliklerle olacağını görmeleri ve yaşamlarında güven duygusunun artması açısından önemlidir.

Terapinin süresi yaşanan problemin türüne, yoğunluğuna ve kişilerin değişim hızına göre değişebilir. Görüşme sayısı gelişmelere göre belirlenir. Görüşme aralıkları; seanslarda ele alan konuların yaşama geçmesine fırsat tanıyacak kadar uzun ama eski alışkanlıkların sürmesine izin vermeyecek kadar kısa zaman diliminde olması dikkate alınarak düzenlenir. Başlangıçta genel olarak haftada bir olarak başlanan seanslar, ilerleme sağlandıkça değişimin kişilerin kendi gayretleri ile de sürdüğünden emin olmak için aralıklar açılarak ve sonlara doğru seyreltilerek terapi sonlandırılır.

Aile, Evlilik ve Çift Terapisinde İhtiyaç Duyulan Durumlar Nelerdir?

İlişkilerde yaşanan sorunların temelinde iletişim kuramama, problemleri çözememe, sözel veya fiziksel şiddet, duygusallıktan uzaklaşma ve cinsellik gibi konularda yaşanmaktadır.

Bilinçli bir evliliğin tesis edilmesi, evli ve eş olmanın ne anlama geldiğinin kavranamaması,

Birbirini anlamayı ve dinlemeyi bilememenin neticesinde uyumsuz hareket edilmesi,

Eşlerin ailelerinin evliliğe olumsuz müdahalelerinin doğurduğu problemler,

Evlilik öncesinde romantik ilişki düzeyinin evlilikten sonra kaybedilmesi,

Evliliğin getirmiş olduğu sorumluluğu eşlerin taşımaması, bekarlık hayatında takılı kalmak veya evliliğe dair beklentilerin yüksek olması,

Evlilikte stresli zamanların (Çocuk sahibi olma, işten ayrılma, iflas, şehir değişikliği, yakın kaybı, vb…) doğru yöneltilememesi,

Eşlerin kişilik mizaçları veya davranış problemleri,

Evlilikte eşlerden birinin veya her ikisinin alkol ve madde kullanımı,

Evlilikte güven duygusunun kaybedilmesi veya aşırı kıskançlık duyulması,

Evlilik sürecinde eşler arasında öfke problemi, sözlü ve fiziksel şiddetin olması,

Evliliği sarsıcı yaklaşımlar, aldatma ve gece hayatının aile birliğine sarsıcı etkileri,

Ailede anne - baba olma kararının verilmesi, ebeveynlik rollerinin doğru yönetilmemesi,

Anne  - baba ve çocuk ilişkisinde ve iletişiminde yaşanan problemler,

Anne ve babanın ebeveynlik becerileri, çocuk yetiştirmede yapılan yanlışlar ve eşlerin birbirine müdahaleleri,

Cinsel yaşamı olumsuz etkileyen olaylar veya cinsel yaşamın olmamasından dolayı eşler arasındaki duygusal bağın kopması,

Ailede cinsel ve fiziksel ihmalin ve istismarın yaşanması,

Eşlerin boşanma kararının alınma süreci, boşanmanın doğru yürütülmesi veya ilişkinin yeniden canlandırmaya çalışılması.

Eşlerin boşanma kararı almasıyla birlikte çocukların olumsuz etkilenmesi ve boşanma sonrası yaşanan problemler.
 

Yorumlar Yeni Yorum Ekle